Polityka Prywatności

 
 

 
aktalizacja w dniu 25.05.2018 r. w zwiazku z wprowadzeniem RODO 
 

Drodzy Klienci, 


przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią. 

F.H.U.P. " Łoli - Gator " Sławomir Fitrzyk jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Fitrzyk prowadząca działalność gospodarczą pod Nazwą Firmy:

F.H.U.P. " Łoli - Gator " Sławomir Fitrzyk.
ul. Nowodąbrowska 233 a,
33 - 103 Tarnów,
NIP: 873-102-81-41 (ADO), 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w serwisie, realizacji kupna i sprzedaży, zamówiania i wysyłki zakupionego towaru oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności: 
• prowadzenie badań statystycznych, 
• rozpatrywanie reklamacji, 
• dochodzenie ewentualnych roszczeń, 

3) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest: 
• wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym - w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji; 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji kupna - sprzedaży oraz zamówienia, np. osoby kupujące Pani/Pana towar, firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy których to podmiotów realizowana jest dostawa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów. 

5) przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nieograniczony i rozpoczyna się w chwili rejestracji Pani/Pana w serwisie, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji w serwisie oraz zwiazanych ze sprzedażą oraz kupnem towarów.

9) Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator  zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w panelu administracyjnym używanym przez Panią/Pana w serwisie po zalogowaniu lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.

Jeżeli chcą Pani/Pan, abyśmy zaprzestali przetwarzać Państwa dane osobowe proszę o takową informację na maila:
biuro@sale-24h.pl

Pozdrawiamy
Dział obsługi serwisu - Sale-24h.pl

F.H.U.P. " Łoli - Gator " Sławomir Fitrzyk
ul. Nowodąbrowska 233 a
33-103 Tarnów 
NIP: PL8731028141---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku - data powstania serwisu - sale-24h.pl


Polityka prywatności i ochrony danych osobowych obowiązująca w Polsce. 

Właściciel serwisu www.sale-24h.pl respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Właściciel serwisu www.sale-24h.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.

Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

Właściciel serwisu www.sale-24h.pl zbiera dane podawane przez Użytkowników podczas kontaktu z pracownikami www.sale-24h.pl.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach:

handlowych – w celu realizacji zlecenia. Na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje o przebiegu procesu zamówienia.
marketingowych - na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe, informacje o nowościach w serwisie lub nowościach handlowych, inne informacje o charakterze reklamowym, promocyjnym, oferty handlowe - wysyłane cyklicznie. Jeżeli wyrazi na to dodatkową zgodę.
Kontaktu ze strony pracowników www.sale-24h.pl.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia/zlecenia, umowy do podmiotów świadczących usługi transportowe (np. firmy kurierskie, poczta polska).

Właściciel serwisu www.sale-24h.pl może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji umowy.

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia.
Może to zrobić poprzez kontakt z właścicielem serwisu www.sale-24h.pl pod nr tel.  888 905 905 oraz pod adresem e-mail: biuro@sale-24h.pl.

Dane są przetwarzane w zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).