Cennik


Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili zakończenia aukcji czy to przez opcję "Licytacja", czy przez skorzystania przez Kupującego z opcji "Kup Teraz" we wszystkich kategoriach.

Prowizję opłaca w całości - Sprzedający.
Tylko i wyłącznie od sprzedanych Towarów.

Wystawianie aukcji jest całkowicie darmowe.


Wysokość prowizji zależna jest od ceny końcowej, wylicytowanej w aukcji za Towar.
Prowizja nie jest naliczana od kosztów związanych z dostarczeniem Towaru.


Prowizja od sprzedaży Towaru we wszystkich kategoriach jest równa.
Prowizja od sprzedaży wynosi 2% ceny "Kup Teraz" lub ceny końcowej uzyskanej w "Licytacji"

Cennik opłat dodatkowych

Pogrubienie ofert na liście przedmiotów
Czas: 3 dni -- cena: 1 zł
Czas: 5 dni -- cena: 2 zł
Czas: 7 dni -- cena: 3 zł
Czas: 14 dni -- cena: 4 zł
Czas: 30 dni -- cena: 5 zł
Podświetlenie na niebiesko na liście ofert
Czas: 3 dni -- cena: 2 zł
Czas: 5 dni -- cena: 3 zł
Czas: 7 dni -- cena: 4 zł
Czas: 14 dni -- cena: 5 zł
Czas: 30 dni -- cena: 6 zł
Wyróżnienie , oferta będzie wyświetlania na początku listy przedmiotów
Czas: 3 dni -- cena: 6 zł
Czas: 5 dni -- cena: 8 zł
Czas: 7 dni -- cena: 10 zł
Czas: 14 dni -- cena: 12 zł
Czas: 30 dni -- cena: 14 zł
Strona główna: oferta będzie wyświetlana na głównej stronie kategorii
Czas: 3 dni -- cena: 10 zł
Czas: 5 dni -- cena: 15 zł
Czas: 7 dni -- cena: 20 zł
Czas: 14 dni -- cena: 25 zł
Czas: 30 dni -- cena: 30 zł


Dodanie firmy do BAZY FIRM:
 
10 zł
za12 miesięcy

Wyróżnienie
30zł
za 12 miesięcy

Promowanie na stronach serwisu
100 zł
 za 12 miesięcy


Opłaty dodatkowe są naliczane w trakcie wystawiania aukcji i są pobierane zawsze, nawet gdy przedmiot z aukcji nie zostanie sprzedany.

Opłaty dodatkowe będą naliczane każdorazowo po odnowieniu, czyli przy ustawieniu automatycznego przedłużenia aukcji lub ogłoszenia. (Przedmiot zostanie automatycznie wystawiony ponownie po zakończeniu czasu emisji w przypadku braku ofert lub niesprzedaniu wszystkich przedmiotów).

Opłaty za zdjęcia 

Opłata naliczana jest w każdym rodzaju aukcji i w ogłoszeniach.
Dodanie 5 zdjęć w serwisie jest darmowe. Dodanie kolejnych wiąże się z opłatą w wysokości 1 zł za każde następne powyżej 5 szt. Łączna ilość zdjęć to 8 szt.


Wszystkie opłaty opłacane są do 7 dnia każdego miesiąca.
Opłaty naliczane są na ostatni dzień miesiąca po wystawieniu towarów w aukcji.


Każdy sprzedawca, gdy sprzedał jakiś przedmiot na aukcji na portalu www.sale-24h.pl otrzyma Fakturę VAT na maila użytego w czasie rejestracji na portalu.